Djur: Ansökan om nedgrävning av död häst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för nedgrävning

Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från Samhällsbyggnadsförvaltningen, och får inte ske innan du fått en plats anvisad. Du föreslår själv en lämplig plats genom att fylla i e-tjänsten/blanketten och skicka in den till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Djur som har självdött eller avlivats till följd av smittsam sjukdom får aldrig grävas ner. För att förhindra smittspridning ska sådana kroppar tas om hand på en särskild anläggning.

Det kan gå bra att gräva ner en död häst på sin egen fastighet om det kan göras utan risk för förorening av grundvatten, ytvatten eller vattentäkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör en bedömning om platsens lämplighet i varje enskilt fall.

Tänk på följande när du väljer plats:

 • Jordarten och marken ska vara väldränerad.
 • Välj en plats som innebär ett avstånd på minst 100 meter från närmaste dricksvattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag.
 • Håll minst 100 meters avstånd till bostadshus.
 • Välj en torr plats. Hästen får inte hamna under grundvattenytan och får inte läggas direkt på berggrunden. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.
 • Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter återfyllnadsmaterial (rovdjursskydd).
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Om hästen ska grävas ned på annans mark behöver du markägarens godkännande.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och skicka in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan även ringa till oss och lämna uppgifterna muntligt.

Uppgifter som vi vill ha är:

 • Fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter.
   
 • Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam sjukdom).
   
 • En beskrivning eller karta som visar vilken plats som valts.

  På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:
  Kartbetjänten

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1149 kronor. Ett ärende tar normalt 2 timmar för oss att hantera. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa