Dricksvatten: Faroanalys

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som ansvarar för en dricksvattenanläggning ska göra en faroanalys för din anläggning. Faroanalysen ligger till grund för hur ditt undersökningsprogram ser ut. Faroanalysen och undersökningsprogrammet ska du lämna in till Samhällsbyggnadsförvaltningen för fastställande. En omprövning ska ske minst vart femte år.

Faroanalys

En fara är ett mikrobiologiskt, kemiskt eller fysiskt ämne som kan ha en negativ hälsoeffekt för den som dricker vattnet. Du som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska identifiera de faror som behöver förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. Faroanalysen ska ge svar på vilka farorna är, hur och var kan de komma in i dricksvattnet och hur man ska göra för att minska riskerna med dem. Åtgärderna kan till exempel vara att införa allmänna hygienrutiner eller flera beredningssteg.

Faroanalysen kan, mycket förenklat, ge svar på följande frågor:

  • Vilka är farorna?
  • Hur och var kommer farorna in i dricksvattnet?
  • Hur ska man göra för att minska riskerna med farorna?

Faroanalysen ligger till grund för hur undersökningsprogrammet ska se ut och är avgörande för om undersökningar av fler ämnen än de som anges i dricksvattenföreskrifterna behöver genomföras samt om undantag från undersökning av vissa ämnen kan ges. Grundprincipen är därför att faroanalysen behöver vara gjord innan undersökningsprogrammet kan bedömas och fastställas.

Faroanalys för små anläggningar

Av naturliga skäl kommer faroanalysen för en verksamhet med en borrad brunn som försörjs av opåverkat grundvatten i en omgivning utan föroreningskällor och utan omfattande distributionsanläggning inte vara lika omfattande som faroanalysen från en verksamhet med ytvatten som råvattentäkt, med en omfattande beredning och en stor distributionsanläggning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fastställer faroanalys och undersökningsprogram

Du ska skicka in faroanalys och undersökningsprogram till Samhällsbyggnadsförvaltningen för fastställande. Du kan använda våra e-tjänster eller blanketter, men det går även bra att redovisa faroanalys och undersökningsprogram i andra format/dokument.

Beslutet om fastställande gäller i fem år och ska sedan omprövas och fastställas på nytt. Om faroanalysen behöver uppdateras på grund av att till exempel en ny fara i råvattnet har påträffats eller ändrad beredning i vattenverket, kan det även vara aktuellt att göra ändringar i undersökningsprogrammet. Alla ändringar som du gör i undersökningsprogrammet ska fastställas av oss.

E-tjänst och blankett för förslag till undersökningsprogram för dricksvatten

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa