Dricksvatten: Undersökningsprogram

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Undersökningsprogram

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska upprätta ett undersökningsprogram med provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser för att kontrollera att kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna uppfylls.

Om du vill minska undersökningsfrekvensen eller antalet parametrar i undersökningsprogrammet finns det möjlighet till detta om det sker i enlighet med de förutsättningar som anges i bilaga 3, avsnitt D, del II i dricksvattenföreskrifterna. Du behöver då lämna skriftlig information till oss som visar att förutsättningarna är uppfyllda. Exempel på underlag som behövs för beslut om ändringar kan vara en sammanfattning av faroanalysen samt relevanta analysrapporter eller sammanställningar av analysresultaten (trendanalys).

Samhällsbyggnadsförvaltningen fastställer faroanalys och undersökningsprogram

Du ska skicka in faroanalys och undersökningsprogram till Samhällsbyggnadsförvaltningen för fastställande. Du kan använda våra e-tjänster eller blanketter, men det går även bra att redovisa faroanalys och undersökningsprogram i andra format/dokument.

Beslutet om fastställande gäller i fem år och ska sedan omprövas och fastställas på nytt. Om faroanalysen behöver uppdateras på grund av att till exempel en ny fara i råvattnet har påträffats eller ändrad beredning i vattenverket, kan det även vara aktuellt att göra ändringar i undersökningsprogrammet. Alla ändringar som du gör i undersökningsprogrammet ska fastställas av oss.

E-tjänst och blankett för förslag till faroanalys för dricksvatten

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa