Beställning av specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst ska du som vårdnadshavare beställa medicinskt grundad specialkost till ditt barn i förskola eller skola. 

Skola

I detta formulär beställs endast allergikost.

Förskola

I detta formulär beställs allergikost. Under rubriken "övrigt" i beställningsformuläret görs beställningar av vegetarisk kost eller kost utan exempelvis fläsk.

 

Trollhättans Stad följer Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.

Riktlinjer för specialkost i förskola, grundskola och gymnasium.

Specialkost av medicinska skäl

Nötter/mandel/jordnötter förekommer ej i mat som serveras i förskola/skola.
Trollhättans Stad ska tillhandahålla näringsriktiga måltider till de barn/elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden.                                                                                                                                 Utbudet grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten.

För att läsa mer om om riktlinjerna klicka här

Läs mer om specialkost och hur beställningar hanteras här

Om du behöver hjälp eller stöd med beställningen, kontakta skolsköterska på ditt barns skola, alternativt rektor om ditt barn går i förskola. 

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. För mer information och kontaktuppgifter besök kommunstyrelsen (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa