Ansökan om parkeringstillstånd för miljöfordon

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns ett parkeringskort för Miljöfordon. För detta kort uttas en administrationsavgift på 150 kronor inklusive moms. Du kan även ansöka om förlängning av parkeringskortet via denna e-tjänst och då uttas ingen avgift förutsatt att den är gjord innan giltighetstiden gått utGiltighetstiden är 2 år.

Detta p-tillstånd beviljas endast för miljöfordon med något av följande drivmedel:

  • Biogas
  • Etanol 
  • El (Hybrid)

Innehavaren av p-tillstånd för miljöfordon har rätt att parkera på Trollhättans Stads allmänna parkeringsplatser utan att erlägga avgift, men med skyldighet att ange ankomsttid med p-skiva.

OBS! Krav finns dock att följa andra gällande regler såsom tidsreglering, användning av p-skiva, städdagsreglering mm.

Innehavaren till miljöfordonet är skyldig att vid förfrågan tala om vilket drivmedel fordonet körts på under perioden. Stickprov kommer att göras.

Detta parkeringstillstånd gäller inte på tomtmark eller privat parkering, som är upplåten för allmän parkering. Sådana parkeringsplatser känns igen genom att ägarens namn alternativt övervakarens namn och telefonnummer finns uppsatt vid parkeringens tillfart. Tänk på att även Trollhättans Stad har tomtmarksparkering där parkeringstillståndet inte gäller.

Större parkeringsplatser där detta kort gäller är:

  • Folkets park
  • Norrelidsparkeringen (vid Älvhögsborgs utomhusbad)
  • Kanaltorget
  • Resecentrum
  • Pendelparkeringen (norr om järnvägen)

Tänk på att p-tillståndet skall placeras väl synligt i framrutan på bilen.

Om bilen byter ägare ska p-tillståndet makuleras. Detta ska omgående meddelas gatukontoret på telefonnummer 0520- 49 74 55.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa