Ansökan om bygglov, rivningslov, förhandsbesked/Anmälan av åtgärd eller kontrollansvarig

LÄS MER

Ansökningsblankett för byggärenden gällande bygglov, marklov, rivningslov, anmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispens 
samt anmälan av kontrollansvarig. 

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter följ länken
Samhällsbyggnadsnämnden

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00