Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

LÄS MER

Här hittar du blanketter för:

  • Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  • information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad till intygsskrivande läkare
  • Läkarintyg om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter följ länken
Samhällsbyggnadsnämnden

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
trollhattans.stad@trollhattan.se
0520-49 50 00