Hygienisk behandling: Anmälan om verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för anmälan

En anmälan krävs om du utför hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

Det gäller även för dig som har en yrkeslegitimation för ett vårdyrke utfärdad av Socialstyrelsen. Exempelvis ska en sjuksköterska som utför kosmetisk tatuering göra en anmälan till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du utför estetiska kirurgiska behandlingar och/eller estetiska injektioner ska du anmäla din verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tänk på att en verksamhet kan behöva göra både en anmälan till oss och till Inspektionen för vård och omsorg. 

IVO om estetiska kirurgiska ingrepp och injektioner

Behandlingar som omfattas av kommunal anmälningsplikt

Om din verksamhet erbjuder någon av följande behandlingar behöver du göra en anmälan till oss:

 • tatuering
 • kosmetisk tatuering, pigmentering, microblading, permanent make up
 • piercing (med eller utan håltagningspistol)
 • öronhåltagning med håltagningspistol
 • hudvård med lansetter, nålar eller microneedling och liknande behandlingar.
 • rakning med kniv, rakhyvel eller rakblad mot huden.
 • fotvård där skalpell, credoblad eller annat stickande eller skärande instrument används som penetrerar huden
 • nagelvård/manikyr där stickande eller skärande instrument används som penetrerar huden
 • annan behandling som innebär att huden penetreras med hjälp av ett stickande eller skärande instrument
 • våtkoppning (Hijama).

Användande av rakapparat, trimmer eller liknande omfattas inte.

Är du osäker på om du behöver anmäla till oss eller inte, skicka in en anmälan så gör vi en bedömning.

Utformning av lokalen

 • Lokalen ska vara skild från bostad.
 • Golv, väggar och arbetsytor ska vara gjorda av material som är släta och lätta att rengör.
 • Det är viktigt att ventilationen fungerar bra för att minska risken att smitta sprids. Kraven på ventilationen varierar för olika typer av verksamheter. Generellt sett kan du räkna med ett friskluftflöde på minst 7 liter per sekund och person som samtidigt vistas i lokalen.
 • För att kunna hålla en god handhygien behövs tvättställ med kallt och varmt vatten, flytande tvål och engångshanddukar i anslutning till behandlingsplatsen. Tvättställ i toalettutrymme godtas inte.
 • Det ska finnas ett väl avgränsat utrymme för rengöring, desinfektion och vid behov sterilisering av instrument. Använder du verktyg som tränger igenom huden (håltagning, tatuering, akupunktur etc.) rekommenderar vi i första hand att du använder engångsmaterial.
 • Det ska finnas ett städutrymme med funktionell utrustning för att minska risken för smittspridning. Utrymmet ska ha en utslagsvask och rinnande kallt och varmt vatten. Det ska vara ventilerat, tillräckligt stort och väl utrustat med upphängningsanordningar och hyllor för städutrustning. Det är viktigt att fuktig utrustning som moppar och trasor kan förvaras så att de snabbt torkar.

Fler specifika krav för verksamheten kan bli aktuella.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet med hygienisk behandling ska enligt miljöbalken ha en egenkontroll. Det är du som ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte blir någon olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Egenkontroll

Så här anmäler du 

Fyll i e-tjänsten/blanketten så noga du kan. Du behöver utöver det även skicka in en planritning och en skriftlig redogörelse för vilka smittskyddsrutiner du har:

 • Planritning över lokalen och dess inredning: Rita ut handfat, behandlingsstol, förvaring, arbetsbänk, städförråd, toalett, receptionsdisk etcetera.
   
 • Smittskyddsrutiner: Skriv ner vilka rutiner du har i verksamheten för att minska risken för smitta och infektion. Det kan gälla exempelvis rutiner för städning, behandlingar, rengöring av utrustning och instrument.  

Skicka in allt till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en avgift. Beroende på vilka risker för blodsmitta och annan smitta behandlingar medför är avgiften 4792 kronor eller 9584 kronor.  Det motsvarar 4 respektive 8 timmars arbete för oss och en timavgift på 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Om vi bedömer att din verksamhet inte behöver anmälas så tar vi inte ut någon avgift.

Om du startar verksamheten innan du anmält den är vi skyldiga att ta beslut om miljösanktionsavgift.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Hygien- och undervisningslokaler

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa