Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barnomsorg (11)

  • Anmälan om ändrad placeringsgrund till Allmän förskola

   För dig som har barn med en pågående placering i förskola och vill byta till placeringsgrunden Allmän förskola.

  • Anmälan om ändrade familjeförhållanden

   När förändringar sker i familjen kan detta påverka avgiften för förskola, fritidshem och dagbarnvård.

  • Ansökan om barnomsorg på kväll, natt, helg

   För dig som har barn och vill ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid.

  • Ansökan om lovfritidshem

   Lovfritids på loven då förälder/föräldrar arbetar/studerar och är i behov av att söka plats.

  • Överenskommelse om delad plats

   Överenskommelse om delad plats.

  Bygga och bo (19)

  Kommun och politik (1)

  Miljö (14)

  Näringsliv och arbete (24)

  Omsorg och hjälp (21)

  Trafik och infrastruktur (10)

  • Ansökan om dispens för transport

   Blankett för ansökan om dispens för transport inom Trollhättan.

  • Ansökan om nyttoparkeringskort

   Kort beskrivning

  • Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

   Här kan du skicka in din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

   Det är obligatoriskt att skicka med läkarintyg, foto på dig själv samt en signatur.

  • Ansökan om trafikanordningsplan

   Trollhättan stad är väghållningsmyndighet för hela Trollhättans centralort och för bostadsgator inom ytterområdena. För att få arbeta i vägområdet utmed gator och vägar inom Trollhättan stads väghållningsområde krävs en trafikanordningsplan (TA-plan).

  Uppleva och göra (16)

  Utbildning och skola (10)

  • Anmälan till föräldraträffar ABC - Alla Barn i Centrum

   Föräldraträffar för ABC - Alla Barn i Centrum.

  • Ansökan om/Uppsägning av modersmålsundervisning

   Blanketter för ansökan om modersmålsundervisning i grundskola och språkstöd i förskoleklass samt uppsägning av modersmålsundervisning.

  • Beställning av betygskopia

   Beställning av kopior på betyg som är äldre än 5 år.

  • Samtycke till publicering av namn/bild

   Enligt Dataskyddsförordningen måste vårdnadshavare ge sitt samtycke för att vi ska kunna publicera bilder av barn på våra officiella hemsidor, bloggar och trycksaker. Här kan du ladda ned blanketten för att fylla i den och därigenom ge detta tillstånd.

  Övriga e-tjänster (3)