Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barnomsorg (10)

  Bygga och bo (18)

  Kommun och politik (4)

  Miljö (15)

  Näringsliv och arbete (25)

  Omsorg och hjälp (20)

  Trafik och infrastruktur (11)

  • Ansökan om dispens för transport

   Blankett för ansökan om dispens för transport inom Trollhättan.

   Blankett för ansökan om dispens för transport inom Trollhättan.

  • Ansökan om nyttoparkeringskort

   Blankett för ansökan om nyttoparkeringskort.

   Blankett för ansökan om nyttoparkeringskort.

  • Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

   Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

  • Ansökan om tillstånd för höj- och sänkbara pollare

   Fastighetsägare, boende, näringsidkare, blåljusverksamheter, underhåll- och driftpersonal och de som hanterar sophämtning kan ansöka om tillstånd för höj- och sänkbara pollare som finns vid Drottningtorget.

   Fastighetsägare, boende, näringsidkare, blåljusverksamheter, underhåll- och driftpersonal och de som hanterar sophämtning kan ansöka om tillstånd för höj- och sänkbara pollare som finns vid Drottningtorget.

  • Grävning

   Planerar du att gräva eller schakta i kommunal mark eller har du kanske redan grävt till följd av ett akutarbete? Oavsett vilket, så ska du använda dig av denna e-tjänst. 

   Tänk på att mellan 15 november och 15 april är det du som gräver som har fulla ansvaret för att schaktet är helt igenfyllt med grusmaterial ända upp till färdig yta.

   Planerar du att gräva eller schakta i kommunal mark eller har du kanske redan grävt till följd av ett akutarbete? Oavsett vilket, så ska du använda dig av denna e-tjänst. 

   Tänk på att mellan 15 november och 15 april är det du som gräver som har fulla ansvaret för att schaktet är helt igenfyllt med grusmaterial ända upp till färdig yta.

  Uppleva och göra (16)

  Utbildning och skola (10)

  • Anmälan om in- eller utflyttning för elev

   Anmälan om nyinflyttad eller utflyttad elev i grundskola eller grundsärskola.

   - Flytt till annan kommun
   - Inflytt från annan kommun
   - Byte från kommunal skola till friskola
   - Flytt inom Trollhättans kommun där skolbyte blir aktuellt

    

   Anmälan om nyinflyttad eller utflyttad elev i grundskola eller grundsärskola.

   - Flytt till annan kommun
   - Inflytt från annan kommun
   - Byte från kommunal skola till friskola
   - Flytt inom Trollhättans kommun där skolbyte blir aktuellt

    

  • Ansökan om ledighet för elev, grundskola

   Blankett för ansökan om ledighet för elev, grundskola.

   Blankett för ansökan om ledighet för elev, grundskola.

  • Ansökan om/Uppsägning av modersmålsundervisning

   Blanketter för ansökan om modersmålsundervisning i grundskola och språkstöd i förskoleklass samt uppsägning av modersmålsundervisning.

   Blanketter för ansökan om modersmålsundervisning i grundskola och språkstöd i förskoleklass samt uppsägning av modersmålsundervisning.

  • Samtycke till publicering av namn/bild

   Enligt Dataskyddsförordningen måste vårdnadshavare ge sitt samtycke för att vi ska kunna publicera bilder av barn på våra officiella hemsidor, bloggar och trycksaker. Här kan du ladda ned blanketten för att fylla i den och därigenom ge detta tillstånd.

   Enligt Dataskyddsförordningen måste vårdnadshavare ge sitt samtycke för att vi ska kunna publicera bilder av barn på våra officiella hemsidor, bloggar och trycksaker. Här kan du ladda ned blanketten för att fylla i den och därigenom ge detta tillstånd.

  Övriga e-tjänster (4)