Elektronisk underskrift

LÄS MER

Så här skriver du under

Här kan du underteckna handlingar du fått från Trollhättans Stad med en elektronisk underskrift, en så kallad e-signatur eller e-underskrift. E-signaturen är giltig i sin digitala form och identifierad till person genom e-legitimation, t. ex. bankID. Dokumentet konverteras till ett format som kan arkiveras för all framtid och tjänsten är även godkänd för hantering av dokument som innehåller sekretess.

För att du ska kunna skriva under elektroniskt behöver vi veta ditt personnummer, mejladress och namn. När handlingen finns redo för e-underskrift, skickas ett mejl till dig från noreply@trollhattan.se. I mejlet framgår vilket dokument som du ska skriva under. Där finns också en länk till Signeringsportalen, som är en tjänst för elektroniska underskrifter som delas mellan Trollhättan Stad, Kunskapsförbundet Väst och Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB.

Instruktionsfilmer

Skicka för underskrift

Visa underskrift

Skriva under

Underskriften är endast giltig i sin digitala form

En elektroniskt underskriven handling är bara giltig i sin digitala form. Eftersom den giltiga underskriftsinformationen är inbäddad i PDF-dokumentet är den inte synlig på någon sida i själva dokumentet.

För att lättare se om en handling är elektroniskt underskriven finns en visuell representation av de inbäddade e-underskrifterna på dokumentets sista sida. Namn och signaturdatum för varje person som undertecknat hämtas från den inbäddade underskriftsinformationen i PDF-dokumentet.

Om du skriver ut filen kommer du därför kunna se den visuella representationen av underskrifterna på sista sidan i dokumentet, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är den giltiga juridiskt bindande underskriften. Den finns bara digitalt inne i dokumentet.

Nej, din bank kan inte se vilka dokument du skrivit under, även om du använder ditt mobila BankID.

De som kan se din underskrift är personen som skickat dokumentet till dig och de som får dokumentet digitalt distribuerat efter att underskrifterna är klara. Även handlingar med digitala underskrifter lyder under Sveriges offentlighets- och sekretesslag om allmänna handlingar.

Om du lämnar en kommentar på ett dokument när du skriver under (eller avslår), är det bara personen som skickat dokumentet till dig som kan läsa din kommentar.

Om signaturpanelen i Acrobat Reader visar ett personnamn och en grön bock vid signaturen är e-underskriften giltig.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. För mer information och kontaktuppgifter besök kommunstyrelsen (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Följande behövs för e-tjänsten