Förbränningsanläggning: Registrering av medelstor anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för registrering

Medelstora förbränningsanläggningar som är nya ska vara registrerade innan de tas i drift. Äldre anläggningar ska vara det inom en viss tid.

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den ha en anläggningseffekt mellan 1 och 50 megawatt (MW). Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets hemsida om medelstora förbränningsanläggningar

När ska anläggningen registreras?

Du ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift.  En förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad.

  • Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 19 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, har dispens från registrering till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten.

  • Om effekten är högre än 5 megawatt ska registrering ske senast 1 januari 2024.
  • Om effekten är högst 5 megawatt ska registrering ske senast 1 januari 2029.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från förordningen, till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471)

Tänk på!

Utöver registrering kan det även krävas anmälan eller tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken.

Länsstyrelsens hemsida om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet till oss på kommunen

Registrerade anläggningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen listar de anläggningar som är registrerade hos kommunen, se

Medelstora förbränningsanläggningar

Så här registrerar du

Fyll i e-tjänsten/blanketten.

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, ska du istället göra registreringen hos dem:

Länsstyrelsens hemsida om att registrera medelstor förbränningsanläggning

Avgift

Vi tar inte ut någon avgift för registreringen.

Relaterad information

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa