Grävning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få gräva behövs det i de allra flesta fall även en godkänd trafikanordningsplan i tillägg till ett särskilt grävtillstånd. Du behöver också bifoga en kommunikationsplan i din ansökan. Läs mer om det och ansök via denna sida innan du fyller i din ansökan om att få gräva:

Ansökan om trafikanordningsplan

 

Kommunikationsplan - information om ditt projekt

Du som ansöker om grävtillstånd för arbeten på Trollhättans Stads mark har också ett ansvar för att informera berörda om ditt projekt. Vilka kommunikationsinsatser som krävs står i relation till hur omfattande projektet är och hur många som blir berörda. I samband med ansökan om grävtillstånd ska du bifoga en kommunikationsplan kopplat till ditt projekt. Kommunikationsplanen ska tydliggöra vilka som blir berörda av ditt projekt (målgrupper), hur och när du kommer informera dessa om det arbete som ska göras.

Syftet är att säkerställa att medborgare i Trollhättan är uppdaterade om arbeten de blir berörda av och minska eventuellt missnöje. 

Om du inte har tillgång till någon kommunikationsplanmall i din organisation har vi en mall du kan använda dig av.

 

Relaterad information

Läs mer om att gräva och schakta i kommunal mark

Ledningskollen - ifall du ska göra markarbeten

Generella villkor för grävningstillstånd

Arbete på väg - SKL handbok

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa