Socialtjänstens säkra e-brevlåda

LÄS MER

Via Socialtjänstens säkra e-brevlåda kan du som privatperson eller verksamhet skicka in handlingar till socialtjänsten i Trollhättans Stad. Det kan vara exempelvis en dom, en ansökan om kontaktfamilj, en handling till Enheten mot våld i nära relation eller en kallelse.

Registrera gärna ett ärende i e-tjänsten per individ. 
Om din registrering gäller fler än en individ och du bifogar handlingar får du gärna bifoga en handling per individ. 

Om du vet vilken handläggare som ska ha handling får du gärna ange detta i fältet Kommentar om bifogat material.  

Orosanmälan för barn eller vuxen

Om du vill göra en anmälan om oro för ett barn eller en vuxen ber vi dig att istället använda vår e-tjänst för orosanmälan: Länk till e-tjänst för orosanmälan för barn eller vuxen

Övriga handlingar

Gäller ditt ärende ansökan om försörjningsstöd ber vi dig kontakta Enheten för socialt stöd och försörjning, Kontaktcenter 0520-49 50 00. Du som har ett pågående försörjningsstödsärende kan skicka in din återansökan via

Mina sidor ASF

När ärendet gäller personer som är i behov av hemtjänst eller funktionsnedsatta utan missbruksproblematik ska man istället vända sig till

Omsorgsförvaltningens biståndsenhet

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Arbetsmarknads- och socialnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Arbetsmarknads- och socialnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Administrationen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
social@trollhattan.se
0520-49 50 00 (begär Arbetsmarknads- och socialförvaltningen)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa