Ansökan om nyttoparkeringskort

LÄS MER

Anvisning

Villkor och begränsningar

Nyttokortet gäller med följande villkor och begränsningar på gatumark och offentlig platsmark.

 • GÄLLER INTE PÅ GÅGATA
 • ENDAST GILTIG I FÖRENING MED RÄTT INSTÄLLD P-SKIVA alt. att klockslaget då parkering påbörjas tydligt anges och är väl synligt bredvid nyttoparkeringskortet i fordonets framruta
 • då det utnyttjas för innehavares yrkesmässiga verksamhet, dock INTE utanför företagets egna affärs-eller kontorslokal

 • uppställning får ske under högst 3 timmar i följd på plats där parkering annars är förbjuden, dock aldrig på en gågata

 • uppställning får ske under högst 3 timmar i följd på parkeringsplats som annars är tillåten upp till 3 timmar

 • på övriga tidsreglerade p-platser upp till 10 timmar

 • vid uppställning med åberopande av nyttokortet skall detta placeras innanför vindrutan på höger sida med texten väl synlig utifrån

 

Observera att nyttokort INTE gäller:

 • på gågata
 • där förbud att stanna fordon gäller
 • inom lastzon eller annan specialzon
 • under den tid städdagsreglering gäller
 • på parkeringsplats reserverad för visst slag av fordon eller trafikantkategori, t.ex. p-plats för rörelsehindrad
 • på marktomt, parkeringshus eller annan privat parkering.
  Privata p-platser känns igen på att ägarens alt. övervakarens namn, jämte telefonnummer finns uppsatt vid tillfart till parkeringen.

Kostnad:3375kr/år inkl. 25% moms
Kortet kan köpas för kortast tid 1 månad, pris 282 kr/månad inkl. moms.

 

OBS! Om ovanstående villkor inte följs, kan gatu-parkkontoret återkalla tillståndet.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa