Samtycke till publicering av namn/bild

LÄS MER

Hemsidor och bloggar är en värdefull kommunikationskanal mellan skola/förskola/dagbarnvårdare och vårdnadshavare.

Ett vanligt sätt att arbeta med blogg och hemsida innebär att pedagogen tar kort och dokumenterar barnens arbete. Bilder och text blir en berättelse där barnen kan följa sitt lärande och sin utveckling. Samtidigt kan vårdnadshavare få en bra bild av vad barnen och eleverna gör i skolan och förskolan. Ibland har verksamheterna också tryckta broschyrer eller foldrar med information om verksamheten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se