Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskoleverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten är för dig som har barn med en pågående placering i förskola/pedagogisk omsorg och behöver ändra din placeringsgrund. 
Placeringsgrund är orsaken till ditt behov av förskola/pedagogisk omsorg och avgör hur många timmar/vecka du får nyttja platsen. Rätt placeringsgrund är viktig för att barnomsorgsfakturan ska bli rätt, det är vårdnadshavares skyldighet att anmäla förändrad placeringsgrund. Vid förändring av placeringsgrund träder taxeförändringen i kraft kommande månadsskifte efter att anmälan mottagits av Utbildningsförvaltningen.

Länk till sidan där riktlinjerna finns. Du hittar riktlinjerna längs ner på sidan.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter följ länken
Utbildningsnämnden

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa