Ansökan om skolskjuts för elever i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Observera att vi under veckorna 28-31 har en längre handläggningstid. Detta innebär att det kan dröja innan ni får svar på er skolskjutsansökan. 
Ni som beviljats busskort föregående läsår kan använda dessa t.o.m. 15 september. 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende är avsedd för er som genom ett fast arrangemang har barnet boende hos er ungefär halva tiden vardera, och där behov av skolskjuts finns från en eller båda adresserna.

Ansökan om skolskjuts vid skolval är till för dig som gjort ett aktivt val av skola för ditt barn. En grundförutsättning för ansökan är att barnet hade varit skolskjutsberättigad till sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress.

Läs mer om skolskjuts och skolresor samt våra regler för skolskjuts

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Utbildningsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa