Ansökan om nybyggnadskarta

LÄS MER

Här beställer du Nybyggnadskartan som används vid Bygglovsansökan.

När behövs i regel en Nybyggnadskarta?
Vid nybyggnation av bostadshus (el annan typ av byggnad) oavsett om det är inom detaljplanelagt område eller inte. Om byggnationen är större än 30 kvm samt om byggnaden planeras närmare än 1 meter till fastighetsgräns

Räcker det med en Lokaliseringskarta?
Det kan i vissa fall räcka med en enklare karta t.ex vid uterum eller Attefallsbyggnad, om det
planeras 1 m från gräns eller mer.
En sådan karta i Pdf-format kan man skapa själv via
Kartbetjänten.
Kontakta annars kontaktcenter@trollhattan.se de kan hjälpa er med en sådan karta. Denna enklare karta kan även beställas i dwg-format hos geodatakontoret@trollhattan.se

 Är ni osäker på vilken karta som behövs hjälper geodatakontoret@trollhattan.se er med vilken karta som krävs i just ert fall.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)