Förorenad mark och byggnad: Anmäl markarbete inom Stallbacka

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för anmälan

När du ska göra markarbete inom området som är markerat med röda streck på kartan ska du anmäla det.

Karta över Stallbacka industriområde som visar inom vilket område markarbeten ska anmälas. Det är stora delar av både norra och södra Stallbacka där anmälan behöver göras.

Krav på utförande

Vid markarbete ska du följa riktlinjerna som finns för området:

Vägledning och riktlinjer vid markarbeten på Stallbacka

Ta gärna en kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen innan du gör en anmälan. Vi diskuterar då vilka delar av riktlinjerna som kan vara aktuella i ditt fall. I många fall kan området behöva undersökas för att vi ska kunna avgöra hur riktlinjerna ska tillämpas.

Tänk på!

Det är lämpligt att anlita en konsult med kunskap inom markundersökningar och efterbehandlingar.

Det tar lång tid att utföra en markundersökning och det är därför viktigt med god framförhållning.

Andra myndigheters krav och tillsyn

Är det Länsstyrelsen som gör tillsyn på din verksamhet, så är det till dem du ska göra anmälan.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och beskriv

  • vad det är förorening
     
  • hur stor mängd förorenade massor det väntas bli
     
  • var och hur efterbehandling ska ske
     
  • utförare och transportör.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar.

Obs! Är det Länsstyrelsen som gör tillsyn på din verksamhet, så är det till dem du ska göra anmälan.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Förorenad mark och byggnad

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa