Miljöfarlig verksamhet: Årsrapport med bilagor

LÄS MER

Krav på rapportering

Du som ska lämna årsrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningen, har tidigare fått ett beslut av oss där detta framgår.

Rapportera senast 31 mars

Årsrapport som beskriver föregående års verksamhet ska komma in till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 31 mars nästkommande år.

Rapportens innehåll

Årsrapporten är ett sätt att visa att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningen. För en del verksamheter finns det särskilda krav på vad som ska finnas i årsrapporten. Dessa krav finns då i ett särskilt beslut som verksamheten fått.

Följande uppgifter ska normalt finnas med i årsrapporten:

  • Verksamhetens omfattning under året. Exempelvis antal tvättade bilar, mängd förbrukat lösningsmedel eller mängd hanterat motorbränsle.
  • Händelser under året som ändrat verksamhetens miljöpåverkan. Exempelvis olyckor, störningar i driften eller förändringar av verksamheten.
  • Energiförbrukning och eventuella åtgärder som utförts för att påverka förbrukningen.
  • Redovisning av kontroller och mätningar. Exempelvis resultat från vattenprovtagning, bullermätningar, luftmätningar m.m.
  • Kemikalieredovisning i form av en lista över miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i verksamheten. I den ska det framgå vilka kemikalier som innehåller:
    • riskminsknings- respektive utfasningsämnen
    • övriga kemikalier som regleras av begränsningar på grund av sin påverkan på omgivningen
  • Redovisning av avfall som uppkommit och hanterats i verksamheten. Avfallsfraktionerna ska beskrivas med EWC-kod enligt avfallsförordning. Det ska också finnas en beskrivning av de transportörer och mottagare som anlitats för att ta hand om avfallet.

Relaterad information

Miljöfarlig verksamhet

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se