God man eller förvaltare

LÄS MER

Här hittar du blanketter som rör god man och förvaltare. Följande blanketter kan laddas ner (klicka på den blå knappen):

För god man eller förvaltare:

 • Anmäl intresse för att bli god man
 • Anmäl intresse för att bli god man för ensamkommande barn och ungdomar
 • Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto
 • Ansökan om åtgärd med fast egendom, bostadsrätt m.m.
 • Checklista till sluträkning
 • Checklista till årsräkning
 • Förteckning över tillgångar och skulder
 • Redovisning av uppdraget - som god man för ensamkommande barn och ungdomar
 • Årsredogörelse - Bilaga till års- och sluträkning
 • Årsräkning/sluträkning - För föräldrar, förmyndare och vårdnadshavare. inklusive kassabok
 • Årsräkning/sluträkning - För god man och förvaltare, inklusive kassabok
 • Åtagande att bli god man
 • Åtagandeblankett

Observera! Om du väljer att använda dig av den autosummerande blanketten (PDF) ber vi dig först spara ner den till din dator, för att därefter öppna den med hjälp av till exempel Adobe Reader. På detta sätt har vi funnit att det fungerar bäst. Vi kan tyvärr inte garantera att vår autosummerande blankett fungerar på alla plattformar.

För behov av god man eller förvaltare:

 • Ansökan till Tingsrätten avseende god man eller förvaltare - Ansökan från anhörig
 • Ansökan till Tingsrätten avseende god man eller förvaltare - Egen ansökan
 • Anmälan till överförmyndaren om behov avseende god man eller förvaltare

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Överförmyndarnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Överförmyndarnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se