Inkomstförfrågan vård och omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Instruktion till inkomstförfrågan 2024

Inkomstförfrågan skickas ut när du blir beviljad en avgiftsbelagd insats och en gång om året i januari. Syftet är att göra en beräkning av dina inkomster och ditt förbehållsbelopp för att se om du har rätt till nedsättning av din avgift. Om du inte skickar in betalar du avgift enligt prislistan för dina insatser. Vid förändringar under året av inkomst, boendekostnad eller andra förhållanden ber vi dig kontakta din avgiftshandläggare. Efterkontroller av lämnade uppgifter görs.

Civilstånd

Är du gift anger du din maka/makes personnummer. Kryssa i om du bor ihop med make/maka. Är du sambo anger du din sambos personnummer.

Inkomst av kapital år 2023

Ange i kryssrutorna om du haft inkomst av kapital under förra året. Har du inte haft inkomst av kapital eller underskott av kapital kryssa ”nej”. Om du haft inkomst av kapital, kryssa ”ja” och ange beloppet före skatt. Inkomst av kapital kan vara ränteinkomster, reavinster, aktieutdelning och schablonbeskattning av kapitalkonton. Uppgifterna får du av din bank eller annan instans under januari.

Pensionsinkomster före skatt år 2024

Här anges din pension per månad och före skatt. Fyll i för de utbetalare som är aktuella för dig. För utlandspension som beskattas i Sverige anges belopp per månad före skatt. För utlandspension som beskattas i utlandet anges beloppet efter skatt i SEK i rutan ”Utländsk pension som beskattats i utlandet”.

Övrig skattepliktig inkomst före skatt för år 2024

Här anger du inkomster som inte är pension, såsom Sjuk eller Aktivitetsersättning från Försäkrings-kassan, inkomst av arbete eller näringsverksamhet samt inkomst från försäkringsbolag som exempelvis AFA.

Övriga ej skattepliktiga inkomster för år 2024

Här anger du skattefri ersättning från försäkringsbolag, bostadsbidrag för barn under 18 år eller barnbidrag och underhållsbidrag/underhållsstöd.

Boendekostnad

Fyll i om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller egen fastighet. För hyresrätt och bostadsrätt anger du din månadsavgift. Om hushållsel ingår i avgiften, eller om varmvatten och/eller värme inte ingår i avgiften måste du ange kvadratmeter på lägenheten. För egen fastighet anges taxeringsvärde och storlek samt din ägarandel. Kostnaden beräknas på ytan så kvadratmeter måste anges. Har du lån på egen fastighet eller bostadsrätt ange skuld och räntesats. Bor du på något av Trollhättans Stads boenden behöver du inte ange någon hyra.

Särskilda kostnader

Ange om du betalar underhåll för barn eller kostnad för barnomsorg. Om du har barn boende hos dig permanent eller växelvis, ange barnens födelseår. Kostnad för god man skrivs inte här utan arvodesbeslut avseende 2023 lämnas in när det är klart.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Omsorgsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Omsorgsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa