Överenskommelse om delad plats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När vårdnadshavare inte bor tillsammans, men båda har behov av barnomsorg, ska vårdnadshavarna dela på platsen. Vid delad plats får vårdnadshavarna var sin faktura och avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Fakturan delas 50/50.

Överenskommelse om delad plats kommer tidigast att gälla från månadsskiftet efter att anmälan lämnats in.

Säger en vårdnadshavare upp sin del av placeringen övergår hela fakturan till den som har kvar placeringen.

Vårdnadshavare ska omgående anmäla till Trollhättans Stad uppgifter som kan påverka avgiften. Anmälan görs via e-tjänst.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Utbildningsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa