Ansökan om informationssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sedan den 1 mars 2022 måste den som vill lämna in en stämningsansökan gällande vårdnad, boende och umgänge först delta i ett obligatoriskt informationssamtal.

Syftet med ett informationssamtal är att föräldrar ska få information om vad en domstolsprocess om vårdnad, boende och umgänge innebär samt vilka alternativa möjligheter som finns för att undvika en domstolsprocess. Efter genomfört informationssamtal erhålls ett intyg om att man deltagit som sedan måste visas upp för domstolen.

Huvudregeln är att informationssamtal ska hållas så snart det är möjligt och senast inom fyra veckor. Tiden räknas från det att en förälder kontaktar socialnämnden och begär ett samtal. Se mer i Lag (2021:530) om informationssamtal via länk: Lag (2021:530) om informationssamtal | Sveriges riksdag (riksdagen.se).

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Arbetsmarknads- och socialnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Arbetsmarknads- och socialnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa