Vattenskyddsområde Köperödssjöarna: Ansökan om åtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för tillstånd

För att hantera följande ämnen inom vattenskyddsområde ska du ha tillstånd:

 • hantering av större mängder impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter i primär och sekundär zon
   
 • yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel i primär, sekundär och tertiär zon
   
 • lagring av stallgödsel från fler än tre djurenheter i primär och sekundär zon (djurenhet definieras på samma sätt som i förordningen 1998:899)
   
 • upplag av avfall och förorenade massor i primär och sekundär zon
   
 • upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt, snö från trafikerade ytor i sekundär zon
   
 • permanent upplag av bark, flis, spån, timmer eller liknande utan tak, inom 50 meter från vattendrag i sekundär zon
   
 • större schaktningsarbeten i primär och sekundär zon.

Krav på anmälan istället för tillstånd

För att hantera mer än 250 liter petroleum/år i primär och sekundär zon behöver du göra en anmälan.

Anmälan om hantering av petroleum

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det förbjudet att:

 • Tvätta fordon med avfettningsmedel på andra platser än som särskilt ordnats för detta. Gäller i primär och sekundär zon. Förbudet gäller inte tvätt av arbetsmaskiner för jord- och skogsbruk.
   
 • Jord- eller vattenslå plantor som är behandlade med bekämpningsmedel. Gäller inom 50 meter från ytvattendrag i primär, sekundär och tertiär zon.
   
 • Ordna upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt och snö med ursprung från trafikerade ytor. Gäller i primär zon.
   
 • Ordna permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån eller liknande utan tak . Gäller i primär zon.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Skicka också in följande bilagor:

 • Karta.
  På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:
  Kartbetjänten
   
 • En beskrivning av verksamheten. I blanketten finns mer information vad beskrivning ska innehålla.
   
 • En beskrivning av omgivningen. Till exempel hur nära det är till vattendrag och enskilda brunnar.
   
 • En riskanalys som bedömer den risk som verksamheten kan vara för vattenkvaliteten i vattenskyddsområdet. Riskanalysen ska beskriva vad en olycka kan innebära för konsekvenser. Den ska också redogöra för förebyggande och skadebegränsande åtgärder.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Vattenskyddsområden

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa