Avfall: Ansökan om glesare sophämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för ansökan

Hämtning en gång i månaden

Om du vill kompostera och enbart ha hämtning av restavfall en gång i månaden kontaktar du istället kundservice på Trollhättans Energi, telefon 020-89 90 00.

Trollhättans Energis hemsida om olika abonnemang

Hämtning mer sällan

För att få glesare intervall mellan sophämtningarna, som en gång i kvartalet eller en gång per halvår, gäller följande regler:

  • Vid glesare sophämtning än en gång i månaden ska du ta hand om komposterbart hushållsavfall genom att kompostera i en skadedjurssäker kompostbehållare för åretruntbruk. Komposteringen ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.
     
  • Förpackningar av glas, kartong, hårdplast och metall samt papper, tidningar och småbatterier ska du sortera och lämna på återvinningsstation. Tidningar/kartonger eller övriga förpackningar får inte eldas upp.
     
  • Farligt avfall ska du sortera ut och lämna väl emballerat och märkt på återvinningscentralen på Håjum eller annan plats som Trollhättans Stad anvisar. Detsamma gäller för grovavfall.
     
  • Övrigt brännbart hushållsavfall ska du sortera i plastpåse och lägga i grön avfallsbehållare på fastigheten. Brännbart hushållsavfall får inte eldas upp på fastigheten.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Det är fastighetsägaren som kan ansöka om glesare sophämtningsintervall.

Tillståndet är personligt.

Om förhållanden ändras, till exempel om det blir fler boende på fastigheten eller kompostering upphör, ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften är 2396 kronor. Den motsvarar 2 timmars arbete för oss och  en timavgift på 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa