Ansökan om trafikanordningsplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Trollhättans stad är väghållningsmyndighet för hela Trollhättans centralort. Trafikverket är väghållare för väg E45, Rv 42, 44 och 47.

Trollhättans stad har antagit Sveriges kommuner och landstings (SKL) handbok för arbete på väg, som vår riktlinje.

Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och behövs för att få en säker arbetsplats. Därför är det viktigt att trafikanordningsplanen är tydlig.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa