Anmälan/Avanmälan för folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som säljer eller serverar folköl (öl klass II med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent alkohol) måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen/serveringen startar.
En förutsättning för att få sälja folköl är att lokalen där försäljningen sker är registrerad hos Samhällsbyggnadsförvaltningen som livsmedelslokal. Den som säljer folköl måste också ha ett brett utbud av matvaror till försäljning, till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torr varor, konserver, grönsaker och frukt. Glass, godis och chips räknas inte som matvaror.

Vid servering av folköl ska det förekomma försäljning av, till exempel pizza, varma smörgåsar, hamburgare etc. som ett minimum. Det ska även finnas ett utbud av lättdrycker till försäljning.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste göra en anmälan innan försäljningen påbörjas. Anmälan ska göras till den kommun där försäljningen ska ske och ett egenkontrollprogram måste bifogas till anmälan.

Tobaksfria nikotinprodukter

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

  • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  • Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.
  • Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull.
  • Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Redovisa egenkontrollprogram

Den som säljer/serverar folköl eller säljer e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter skall ha ett program för egenkontroll av försäljningen. Den skall fungera som ett verktyg för att se till att lagen följs. Egenkontrollprogrammet kan beskriva hur personalen får information om lagens bestämmelser och vilka rutiner som används. Där skall det också finnas en beskrivning av vilka åtgärder som du vidtar om bestämmelserna inte följs eller då missförhållanden uppstår.

Mer information om regelverket kring folkölsförsäljning och försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare, samt hur ett egenkontrollprogram bör utformas, hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se.

Avgifter

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift vid försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Arbetsmarknads- och socialnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Arbetsmarknads- och socialnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa