Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

• Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Det innebär vanligtvis även avgiftsbefrielse.

• Dessa fördelar innebär att det är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget upprättas med hänsyn till gällande lagregler.

 

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

• En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, d v s har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

• För rörelsehindrad person som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

 

Exempel på vanlig praxis:

• Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dess fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens.

• Parkeringstillstånd är giltiga i högst 5 år.

• Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder, som t ex en bruten fot. Parkeringsproblemet kan då lösas på annat sätt.

• Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.

• Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte ett parkeringstillstånd.

• Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd.

 

Utredningen:

• Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare, som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.

• Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor.

• Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

 

Ur Svenska Kommunförbundets ”Handbok om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade”.

 

Läs med om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
kontaktcenter@trollhattan.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa