Ansökan om att bilda samfällighetsförening

LÄS MER

För att komma till blankett på Lantmäteriets webbplats, klicka på den gröna knappen.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se