Djur: Ansökan om djurhållning i tätort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för tillstånd

För att ha följande djur inom område med detaljplan ska du ha tillstånd:

 • nötdjur, häst, get, får eller svin
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer risken för störning till omgivningen och påverkan på miljön. Att hålla djur kan innebära störningar som ljud, lukt, insekter, skadedjur och smittrisk till människor via djur eller föremål. Du ska se till så att det inte blir störningar och att risken för smitta minimeras. I din ansökan ska det tydligt framgå hur störningar och utsläpp till miljön förhindras och förebyggs.

Områden med detaljplan kan du till exempel se i kartportalen.

Kartportalen och områden med detaljplan

Andra myndigheters krav och tillsyn

Om du driver en yrkesmässig verksamhet med djur eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras djur i större omfattning behöver du undersöka om det krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens hemsida om tillstånd för djur

Jordbruksverkets krav på djurhållning ska följas. Du som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, oavsett hur många eller syfte, ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets hemsida om registrering

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller hur djuren sköts eller om djuren far illa.

Länsstyrelsens hemsida om skötsel av djur

Så här ansöker du

Innan du ansöker om tillstånd ska du informera ägare till angränsande fastigheter om dina planer på att skaffa djur. Syftet är att de som fått informationen inom en vecka kan lämna synpunkter till Samhällsbyggnadsförvaltningen om de har invändningar. Fastighetsägarna ska skriva under att de fått informationen. Deras underskrift betyder inte att de medger djurhållningen.

Fyll i e-tjänsten/blanketten och bifoga följande till ansökan:

 • Avfallshantering: Beskriv vad du har för rutiner för hantering, förvaring och omhändertagande av gödsel, så att det tydligt framgår att risken för lukt, insekter, skadedjur och utsläpp till miljön förhindras.
   
 • Situationsplan: En ritning över området med djurens utrymme och eventuella hagar utritat.
   

  På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:

  Kartbetjänten
   
 • Granninformation: Lämna namn och adress till närboende som du informerat om din ansökan om djurhållning.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett tillstånd kan omprövas och nya krav kan ställas om det blir störningar och problem.

Avgift

För handläggning av ansökan tar vi ut en fast avgift på 2396 kronor. Den motsvarar 2 timmars arbete för oss och en timavgift på 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Djur och lantbruk

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa