Natur: Dispens/tillstånd i naturreservat/-vårdsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Särskilda regler i naturreservat och naturvårdsområde

I naturreservat och naturvårdsområde gäller inte allemansrätten. I dessa områden finns särskilda regler kring vad du får göra och hur marken får användas. Vill du göra något som är förbjudet behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd. Du ansöker hos Trollhättans Stad för åtgärder eller arrangemang inom:

  • naturreservatet Älvrummet
  • naturreservatet Ryrbäcken
  • naturvårdsområdet Slättbergen.

För information och vägledning ser vi gärna att du kontaktar någon av kommunekologerna innan du gör en ansökan. För mer information om områdena se

Skyddad natur

För åtgärder i övriga naturreservat inom kommunen ansöker du hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens hemsida om dispenser och tillstånd för skyddad natur

Kompensationsåtgärder

Om du får dispens eller tillstånd för en åtgärd som skadar ett områdes natur- eller rekreationsvärden kan vi kräva att du kompenserar skadan. Du kan till exempel behöva restaurera eller skapa nya liknande miljöer. Kompensationsåtgärder är tvingande och bestäms från fall till fall.

Naturvårdsverkets hemsida om ekologisk kompensation

Tänk på!

Ett beslut om dispens eller tillstånd gäller bara för bestämmelserna för naturreservatet/naturvårdsområdet. För övriga tillstånd du kan behöva ansvarar du själv.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och bifoga en skalenlig karta. Kartan ska visa vilka delar som berörs av din ansökan.

På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:

Kartbetjänten

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Trollhättans Stad. Vi vill ha din ansökan minst 10 veckor före planerad åtgärd.

Dispenser och tillstånd beslutas av Kommunstyrelsen. I vissa fall kan Trollhättans kommunekologer besluta om tillstånd.

Tänk på att du inte får påbörja någon åtgärd innan du har fått dispens eller tillstånd.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

För dig som äger mark i naturreservatet är ansökan gratis.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Vi behöver din ansökan minst 10 veckor före planerad åtgärd. Vid ansökan om dispens beslutas detta av Kommunstyrelsen, vilket innebär att det kan ta ytterligare tid under sommarmånaderna.

Relaterad information

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa