Avlopp: Ansökan om glesare intervall för slamtömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Observera! Om du önskar göra ett tillfälligt uppehåll  kontaktar du istället Trollhättans Energi, telefon 020-89 90 00.

Krav för att få dispens

Har du vattentoalett ansluten till avloppet gäller följande krav:

  • Slamavskiljare ska ha en våtvolym på minst 2 kubikmeter.
     
  • Avloppet ska uppfylla lagens krav.

Fritidshus som bara har bad-, disk och tvättvatten får inte dispens. Orsaken till det är att intervallet redan är långt.

Dispensens giltighet

En dispens gäller i max 6 år. Vill du fortsätta ha glesare hämtningsintervall behöver du göra en ny ansökan i god tid innan din dispens går ut.

Om förhållanden som legat till grund för beslutet förändras väsentligt kan vi ompröva och upphäva dispensen.

Dispensen är personlig. Byter fastigheten ägare så upphör dispensen att gälla.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och beskriv ditt avlopp.

Uppgift om slamavskiljarens våtvolym och slamvolym kan du få hos tillverkaren. Har du inte möjlighet att skaffa uppgifterna kan du fylla i vattendjupet i slamavskiljaren och slamavskiljarens inre diameter.

Uppge om kemisk fällning av fosfor ingår i avloppet (fällningsmedel doseras före slamavskiljaren). Det ökar slamvolymen och det är då behov av större våtvolym i slamavskiljaren.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Eget avlopp

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa