Förtroendevald: Inlämnande av fråga, interpellation och motion

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Politikerna i kommunfullmäktige kan väcka frågor på olika sätt. Att ställa frågor och interpellationer hjälper ledamöterna att få upplysningar om hur kommunens förvaltningar sköts.

En fråga ska kunna besvaras så kortfattat som ”ja” eller ”nej”. Frågan inlämnas av ledamot och ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast kl 09:00 sista vardagen innan den aktuella sammanträdesdagen. Frågan ska besvaras under det sammanträde till vilket den ställts.

En interpellation inlämnas av ledamot och ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast kl 09:00 åtta dagar innan den aktuella sammanträdesdagen. Interpellationen ska besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Motion inlämnas av ledamot och ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast kl 09:00 åtta dagar innan den aktuella sammanträdesdagen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. För mer information och kontaktuppgifter besök kommunstyrelsen (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@trollhattan.se
0520-49 63 19

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa