Ansökan om stadsodling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bilden visar pallkragar med örtodlingar

Vad är stadsodling?

En stadsodling kan vara blommor på balkongen, kryddodlingen i köksfönstret eller rabatten i villaträdgården. Det kan också vara en allmän yta där du tillsammans med din förening kan få en plats att odla på. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill uppmuntra till stadsodling och ge alla invånare förutsättningen att få odla i Trollhättan. Därför upplåter vi allmän platsmark för just stadsodling där det passar in i stadsmiljön.

Varför stadsodla?

  • Odling är något som alla kan delta i och skapar nya mötesplatser för människor.
  • Stadsodling skapar förutsättningar för ekologiska och närodlade råvaror till fler människor och uppmuntrar till ett hållbart leverne.
  • Staden blir vackrare och grönare av stadsodling.
  • Stadsodling gör så att människor, djur och växter mår bättre.
  • Stadsodling är bra för biologisk mångfald och hjälper oss att bevara ett rikt insektsliv i staden.
  • Genom stadsodling tas outnyttjad mark tillvara på. 

Stadsodling på allmän platsmark

Allmän platsmark är den mark som ägs av staden och som är till för allmänheten. Det kan vara parker, torg, lekplatser med mera. Samhällsbyggnadsförvaltningen avgör vilka platser som lämpar sig för stadsodling, därför ska alla som vill stadsodla skicka in en ansökan till oss. När du skickar din ansökan till oss väljer du ett förslag på var du vill ha din stadsodling och sedan tar vi ställning till det förslaget.

För att se om den tilltänkta platsen ligger på allmän platsmark, gå till kartportalen.

Hur gör jag för att stadsodla?

För att få stadsodla på allmän platsmark måste ansökan göras genom en organisation eller förening. Om du som privatperson vill odla och inte är med i någon förening eller organisation finns stadsodlingsföreningar i Trollhättan som välkomnar alla som vill odla, läs mer om Trestad Stadsodling här.

Läs igenom riktlinjerna för stadsodling innan er förening eller organisation ansöker.

Artdatabanken, identifiering av främmande invasiva arter Reporting (artfakta.se)
Invasiva främmande arter - Trollhättans stad (trollhattan.se)

Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998:808 t.o.m. SFS 2021:1018 - Riksdagen

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa