Solarium: Anmälan om solarium som upplåts till allmänheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för anmälan

En anmälan krävs för solarieverksamhet som upplåts till allmänheten enligt 10 § i föreskriften (SSMFS 2012:5) om solarier.

Utformning och drift av verksamheten

Du som ska öppna eller redan driver en solariesalong ska känna till de bestämmelser som gäller för verksamheten. Bestämmelserna finns i:

 • Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2012:5

 • Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4

 • Miljöbalken, 26 kap 19 §, om egenkontroll.

Exempel på vad du behöver tänka på:

 • I anslutning till varje solariebänk ska Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” finnas uppsatt. Affischen ska vara i formatet A3. Affischen finns att skriva ut på 
  Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

 • I anslutning till solariet ska det finnas ett exponeringsschema som talar om hur länge man kan sola beroende på hudkänslighet.

 • Varje solariebänk ska vara avskärmad så att personer inte kan få strålning på sig oavsiktligt.

 • Det ska finnas skyddsglasögon till hands i anslutning till solariet.

 • Soltiden i obemannade solarier får vara max 15 minuter. Strömförsörjningen ska ha ett extra tidur som slår av nätspänningen till solariet efter högst 15 minuters användning.

 • Solariekunder ska ha tillgång till dusch och toalett.

 • Lokalen för solariet ska ha tillfredställande ventilation. Du kan beräkna minst 7 liter per sekund och person som kan vistas i lokalen samtidigt.

 • Det ska finnas rutiner för:
  - städning och rengöring av lokal och utrustning
  - kontroll av städningen och rengöringen
  - kontroll av utrustning
  - rörbyte
  - underhåll av lokaler och inredning.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet med hygienisk behandling ska enligt miljöbalken ha en egenkontroll. Det är du som ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte blir någon olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Bifoga bland annat följande uppgifter:

 • Ritningar över lokalen och dess inredning.

 • En beskrivning av verksamheten. Till exempel öppettider, när det är bemannat/obemannat, antal personer som samtidigt vistas i lokalerna, hur avfallet ska tas om hand. Beskriv också rutiner för rengöring och städ samt rörbyten.

 • Uppgifter om lokalens ventilation.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

OBS! Innan du tar lokalen i bruk ska Samhällsbyggnadsförvaltningen slutbesiktiga den.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Kommande år får du regelbunden tillsyn av oss. Vi tar betalt för den tillsynen och handläggningen. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Hygien- och undervisningslokaler

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa